Nabídka Portfolio Recenze Ceník Kontakt

Obchodní podmínky

1. Úvodní záloha

Při uzavření smlouvy našeho produktu nebo služby vyžadujeme platbu úvodní zálohy. Tato záloha je nevratná a slouží k zajištění rezervace nebo zahájení procesu objednávky.

Úvodní záloha není vrácena v případě, že klient z jakéhokoli důvodu zruší objednávku nebo nesplní veškeré závazky stanovené v této smlouvě.

2. Objednávky a Platby

Objednávky produktů nebo služeb jsou považovány za platné pouze po obdržení platby úvodní zálohy.

Celková částka za objednávku je splatná před dodáním produktu nebo poskytnutím služby.

Platební metody jsou specifikovány na naší webové stránce nebo dohodnuty mezi oběma stranami předem.

3. Dodání a Stornační poplatky

Dodací termíny jsou uvedeny v konkrétní nabídce nebo smlouvě. Zpoždění v dodání zboží nebo služby nesvědčí o porušení smlouvy, pokud je způsobeno nevyhnutelnými okolnostmi.

Klient je oprávněn zrušit objednávku před dodáním zboží nebo poskytnutím služby, avšak může být povinen uhradit stornační poplatky podle vyčíslení odvedené práce.

4. Odpovědnost a Záruky

Má odpovědnost je omezena na cenu zaplacenou za zboží nebo službu.

Poskytuji záruky v souladu s platnými právními předpisy a specifikacemi uvedenými v produktu nebo službě.

5. Změny Obchodních Podmínek

Vyhrazuji si právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Aktualizované podmínky budou zveřejněny na mé webové stránce s uvedením data platnosti.

6. Kontaktní údaje

Pro jakékoli dotazy týkající se obchodních podmínek nás kontaktujte na [email protected].

Tento dokument byl naposledy aktualizován dne 24.1. 2024.